Францыск Скарына: новыя даследаванні. Уклад., рэд. Аляксандр Груша. Мінск: Беларуская навука, 2019. 215 с. [Francysk Skaryna: New Studies. Edited by Alexander Grusha. Minsk: Belaruskaia navuka, 2019. 215 pp.] ISBN 978-985-08-2415-8

Book «Francysk Skaryna: New Studies»

The second volume of the collection of articles on Francysk Skaryna has just been published by the publisher “Belaruskaia navuka”

Read more