The Laboratory of Francysk Skaryna Studies: The Solidarity With the Belarusian People. The Francysk Skaryna Monument in Prague

The Francysk Skaryna monument in Prague,10/08/2020

After the impudent rigging of the presidential elections in Belarus on August 9, 2020, the civil disobedience campaign began over there. The Laboratory of Francysk Skaryna Studies expresses its solidarity with the Belarusian people. The Francysk Skaryna monument in Prague. The white ribbon of solidarity and sorrow.

 

This illustration continues the article by I. Lemeshkin “Preserving Skaryna’s Memory. Czechia” (Ilja Lemeškin. Skorinos atminimo įprasminimas. Čekija. // Pranciškaus Skorinos Rusėniškajai Biblijai – 500. – Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2017. – P. 125–137. К стр. 133–134. Šiandienai (2020.08.10) aktualios iliustracijos (nuotraukos), papildančios straipsnį: Ilja Lemeškin. Skorinos atminimo įprasminimas. Čekija. – Pranciškaus Skorinos Rusėniškajai Biblijai – 500. – Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2017. – P. 125–137. Žr. p. 133–134).