Международный конгресс «500 лет белорусского книгопечатания»

Национальная библиотека Беларуси. Wikipedia / Flexovich

14–15 сентября 2017 г. в Национальной библиотеке Беларуси состоялся Международный конгресс «500 лет белорусского книгопечатания». На протяжении двух дней конгресса работали семь секций: «Францыск Скарына: асоба, дзейнасць, спадчына», «Пяць стагоддзяў кнігадрукавання», «Кніжная спадчына Беларусі ў айчынных і замежных зборах», «Нацыянальныя дакументы і калекцыі ў фондах бібліятэк, архіваў, музеяў і іх бібліяграфічнае адлюстраванне», «Гісторыя бібліятэчнай справы Беларусі і замежных краін», «Кніга – чытанне − бібліятэка: XXI стагоддзе», «Кніга і мастацтва: ад Скарыны да сучаснасці».

Программа Конгресса

 

Olga Shutova

Ольга Шутова – белорусский историк, писатель. Кандидат исторических наук (1997). В 1995-2007 преподаватель и доцент кафедры источниковедения Белорусского государственного университета. Автор более 50 статей и 4 монографий в области интеллектуальной истории, истории Беларуси и скориноведения.